Mia Jäverlings Blogg

"Bättre skjuta rygg, än arm ur led"

Lyft bort mig när jag tappar fotfäste...

Kategori: Politik

När jag bestämde mig för att gå med i ett politiskt parti var min ingång att vara med att förbättra, förändra för människor som inte har det bra eller står utanför. Jag gick inte in för att snabbt få makt, eller sträva efter en politisk karriär. Makten får jag oavsett jag vill eller inte då jag ingår i kommunstyrelse och fullmäktige. Det som är viktigt för mig är att jag aldrig tappar greppet, går över lik för att inta positioner, "konkurrera" om platser och till varje pris vinna. Den dagen jag bara tänker på mig själv i politiken, den dagen jag är strateg och söker vägar för att likt en ångvält roffla åt mig, den dagen kommer inte.
 
Här på min egen blogg, skriver jag om det som jag ser, om saker som händer runt mig. Jag ser en stor egoism, jag ser Stalinism, jag ser fula grepp. Jag ser munkavlar delas ut på möten, jag ser att man köper varandra, fast jag är inte till salu. Och fler än jag kämpar och vill det goda, men tyvärr verkar det inte vara det grundläggande inom politiken. Om man är humanist då är man kanske vek? Är man humanist då beter man sig även humanistiskt mot sina medmänniskor och de runt omkring en. Men just humanism, och medkänsla och visa sitt sköra, det är så man vinner tillit. Man vinner ingenting med egenintresse och vara en politisk stekare, som slår sina kamrater rätt över käften och ber dom hålla tyst.
 
Det finns något idag som glöms i skolor och på utbildningar, i föreningar och det är att jobba i grupp och med grupprocesser. Det är obefintligt. Ju större gruppen är, desto svårare är det när de flesta är desorienterade. Att man jobbar i grupp, betyder att man också tillsammans ska jobba för målet, det handlar inte om vem som har rätt utan i demokratisk ordning ska man tillsammans finna en lösning och en väg till målet. Alla får inte sin vilja igenom. Alla tänker olika, alla har olika erfarenheter, alla har olika livserfarenhet, några är analytiker, några är babblare, någon är problemlösaren, någon vill ha mötesordning, en annan känner sig obekväm. Det är detta som måste lösas. Konsensus. Annars kan inte viktiga beslut fattas. Alla i en grupp har olika normer, motivationer och lojaliteter.
Kommunikationen är en central del i en grupp. Alla i en grupp har roller
 
" Gruppens sju faser

Du har just blivit indelad i en ny arbetsgrupp och ni skall jobba tillsammans under en längre tid, ungefär ett halvår kanske. När du träffar de andra gruppmedlemmarna kanske du är lite fundersam, "Hur ska det gå, kommer min insats att duga, hur är de andra?". Forskare som har gjort studier på hur en arbetsgrupp fungerar menar att en grupp går igenom sju faser.  Bild 7.3.2- grupp av människor

Initialfas . Alla är lite vaksamma och osäkra, men också nyfikna. Man har inga roller i gruppen ännu och vilka regler och normer som skall gälla är oklart.

  1. Smekmånadsfas . Under den här fasen upptäcker man varandra, finner gemensamma intressen, medlemmarna är generösa mot varandra och trivs tillsammans. Här läggs grunden för sammanhållningen. De eventuella konflikter som finns, hålls undan och sopas under mattan. Man mår bra tillsammans.
  2. Vi-fas . Nu bildas en gemensam identitet i gruppen. Man visar gärna utåt att man håller ihop och umgås gärna även på fritiden. Rolltagningen är färdig och mindre grupper i arbetsgruppen bildas. Under den här tiden finns en risk för gruppolarisering. När det handlar om en åsiktsgrupp, kan gruppens gemensamma åsikter förstärkas oerhört mycket. Gruppolariseringen inom en grupp rasister t ex, kan resultera i diverse våldsbrott och en fanatism kring gruppens ideal kan växa fram.
  3. Konfliktfas . Här har man börjat lära känna varandra och upptäckt av vi inte alltid tycker, tänker eller jobbar på samma sätt. Ofta riktas missnöjet med osämja n mot en person som utmärkt sig på något speciellt sätt i gruppen. Man har ett givet mobbingoffer, som man kan rikta all sin vrede mot. Irritationen kan också riktas mot någonting utanför gruppen, t ex arbetsledningen i organisationen. Lär dig mer om mobbing senare i avsnittet.
  4. Platåfas . Nu händer ingenting och gruppen tror sig inte komma någon vart med sitt arbete. Medlemmarna är ofta trötta och har resignerat.
  5. Effektiv fas . Förhoppningsvis kommer man fram till den här fasen, som präglas av effektivitet och intresse hos gruppdeltagarna. Man kommer äntligen någonvart igen! Man har lärt känna varandra och kan nu utnyttja varandras förmågor på ett konstruktivt sätt, utan avund och aggressivitet.
  6. Separationsfas . Nu har gruppen nått sitt mål eller åtminstone är tiden för arbetsinsatsen slut. Man skall gå vidare till andra uppgifter eller gå tillbaka till sitt "gamla vanliga". Det grupparbete som den sista tiden kändes effektivt och bra, skall avslutas och gruppmedlemmarna kan reagera med ilska, glädje eller lättnad.

Källa:http://www.lartecken.se/psykologi_a/psykologi_a_7_3_2.html

 

Jag gillar inte falskhet och jag skulle aldrig försöka manipulera folk att gilla mig, jag kommer aldrig att sälja mig själv för egen vinning. Den dagen ska jag plockas bort Jag har heller inget behov att alla ska bekräfta eller älska mig, för gör jag bara min läxa då är det rent runt mig. Däremot accepterar jag inte att man hittar på och bedömer mig och min kunskap utan att veta vilka erfarenheter och kunskaper jag äger.

Ibland brukar jag säga till de som jag utbildat mig med att det är ofta drygt att kunna läsa personer, jag ser också varför de agerar på ett visst sätt. Ibland kan jag se personens barndom, och vad den präglats av under uppväxten och vad som gör att personen agerar på ett visst vis. Att med magkänsla kunna komma fram till om jag verkligen ska falla för en del personers lismande och lockelser. Min magkänsla litar jag på till 100% och ofta gör jag analyser som jag ibland delar, och ibland inte. För det mesta stämmer dom.

Jag har också som person rätt att besluta mig om jag vill vara nära vän, eller ha ett helt vanligt förhållande. Alla i en grupp kan inte älska varandra. Vissa jobbar man bättre med än andra, fast målet i gruppen är att faktiskt jobba mot målet.

Jag vet i alla fall med mitt engagemang för medkänsla och humanism så kommer jag bra mycket längre än de som spelar falsk. Även om det inte ger stora arvoden, så är det jag som är vinnare. De som spelar falsk förlorar ändå alltid vad det lider.

Karriärism är inte min avdelning, jag flyter hellre runt och gör grovjobbet. Men det är svårt att mata med god vilja när falskheten spelar fel toner.

...så blev jag...

Kategori: Politik

Du ska vara så här, du ska tycka så här! Nej i hell heller att jag måste tycka och tänka som en del unga feminister. Det finns väl demokrati i feminismen också, annars kommer jag att avfärda de unga kvinnor som vill piska in sin lära i mig. Jag är feminist på mitt vis, jag vet vad jag som kvinna saknat under åren och det är det som jag fokuserar på.
Jag vet när maktspråk utövas, jag kan svara upp på det. Jag är inte rädd eller arg på män, jag är kamrat med dom. Jag tycker att serien Fittstim med Belinda var en suverän serie där hon belyste saker och ting på ett sätt som jag ser det. Jag var fullständigt bekväm i hennes vandring.
Att som ung feminist läxa upp mig att jag ska anamma hennes lära gör mig förbannad. Det är hennes kamp, min kamp är att löner och jämlikhet och rättvisa skipas mellan könen. Jag gör mig inte osams med män, och hugger, skäller ut dem för att de är män. Nej de är mina vapendragare och de låter mig använda dom för att föra min kamp vidare, de är mina medlare till rättvisan. Låt mig vara ifred, visa inte dina huggtänder för mig, för då ska jag berätta att du krigar mot fel person, det andra huvudet i hydran, som är en annan gren i feminismen. Se feminismen som ett träd, där grenarna är en kamp, och alla kan inte ta alla strider, om det nu ska stridas.
 
Jag tror att det viktigaste är att folkbilda kvinnor i deras rättigheter, fackliga och allt utöver och försöka ena kvinnorna på ett sätt där man inte hugger sönder viljan och framkallar motstånd. Just nu irriterar jag mig mycket på en attityd som är aggressiv, och med en sådan vinns ingen kamp.
 
...så har vi åldersdiskrimineringen, jag kan aldrig uppleva att jag som ung diskriminerade äldre. Jag såg snarare upp till personer med livserfarenhet och nyfiket ville jag lära mig av alla de personer som hade sin historia, sina kamper och all den erfarenhet inom yrket, livet och familjen. Idag så kan jag känna mig som en liten mormor på arbetsplatser där yngre jobbar, de tror inte jag kan något, att jag föddes i en farstu, växte upp i en farstu, fick familj i en farstu, födde mina barn i farstun, gifte mig i farstun, bodde i farstun. Alltså gick från livmodern direkt till arbetet utan att passera någonting. En del unga tror inte jag har en aning om någonting. Tror dom ens att jag är kapabel till ett samlag. Eller slutade jag med det redan vid 40 års åldern?
En egoism har jag ofta sett, avsaknad av medkänsla. Sedan finns de yngre personer som jag är kompis med och är underbara, de har fattat kopplingen att vi alla behöver varandra och vi lyssnar på varandra och möter varandra med respekt och ödmjukhet.
 
Jag tycker att tiden har blivit väldigt kall, jag ser att de som insett att tiden och livet är kallt hanterar vänskap och respekten på ett annat vis. Ser inga gränder utan accepterar personen för den är. Lyhördhet är nog tidens ord, men några förstår inte vad ordet betyder. Respektordet har tappat sin innebörd.
 
Är jag arg? Ja ganska, för jag är trött på unga som ska sätta mig på plats och de har inte ens respekt för att diskutera, utan deras lära är lag. Det jag tycker eller anser är inte viktigt.
Jag tänker vara feminist, fru, mamma, farmor, politiker, medborgare på mitt sätt. Det bestämmer jag.
 
 
 

Den gamle filosofen...

Kategori: Politik

Som gammal filosof och tänkere så funderar och klurar jag och plötsliga ideér och lösningaruppstår då och då. Dom liksom häver sig upp och ur hjärnans gyttriga hålor och innandömen. Vissa ideér är ganska konstiga, en del roliga rent av humoristiska, som den med majspipan, fast den tar jag en annan gång, fast ändå finns det en slags underton och ett budskap med allvar i mitt tänkande.
Mina filosofiska funderangar kan uppkomma i de flesta situationer, det kan vara att jag läser något som ofta inte har med saken att göra, det kan vara något politiskt. Men sensmoralen i mina tankar är att den ska göra gott och den ska främja. Ja mina idéer kan födas ur vilken sak eller bagatell som helst...
 
Nu har jag fött och kläckt en ny skapelse, en med guldkant och förhoppning. Säkert har ingen annan fött den här ideén innan och kanske som förr så hamnar jag inom lås och bom, kanske straffad för min frispråkighet. Även om den kan vara på skoj eller att man skriver något obekvämt kan ses som om man är förädare. Jag tänker skriva om min kläckning och sedan är det upp till mig eller dig vad som är realistisk, är idén dålig eller är den rentav tänkvärd. Visst gör jag alltid en liten revolution om dagen, och föder saker på mitt sätt. Om man gör ideér på ett bakåtvänt sätt så kan den ofta ha en effekt som kan väcka någon slumrande kommunalpoliter som är för trött och har tappat sina ideal.
Jag ser idén som realistisk eftersom den skulle kunna gå att genomföra. Jag berättar att Borlänge Kommuns omvårdnad av våra äldre dalar neråt, och de gamla behandlas inte av värdighet. Nu menar inte jag att de som jobbar inom äldreomsorgen gör ett dåligt jobb, nej tvärtom, ni gör ett jättebra jobb och jag personligen förstår inte att ni orkar. Ni får med beröm godkänt. Det krävs mod att jobba med det ni gör. Jag tänker på att lojaliteten får sina törnar då och då. Äldrevården dalar i kvalitet pga att det alltid "saknas" pengar...Alltså de inhumana politiska besluten visar att några av de förtroendevalda politiker inte tänker med sitt hjärta utan med plånboken. Att av besparingssjäl ta bort de äldres gemensamma matsalar och bomma igen köket och istället sticka åt de äldre boende en matlåda utan lukt for eller färg, är det humant? Att den gamla får gå till den matsalen och sitta med andra kan vara den enda glädje för den boende varja dag, det rycks bort. Den enda chansen till närhet och kontakt under sina sista dagar i livet...
 
Spara och Slösa, två tecknade figurer i Sparbankens egna tidning Lyckoslanten, den gratistidningen delades ut till oss barn men budskapet nådde tyvärr inte alla. Där lärde oss flickan Spara att lagra i ladorna för bistrare tider. Nu är Spara och Slösa klädda i nya roller här i vår kommun. I kommunen där politikerna har dålig hand om "hushållsekonomin", där man köper sig en köpstad och snurrar in sig i asfalt betong och rondeller. Samtidigt uppstår ett annat fenomen, vet inte om det heter "Hjärntvätt eller järntvätt", eller långkok, när kommunen är slösaktig då jublar en del av medborgaren...ropar Hurra...det hurras medan samhället tacklar av och Försäkringskassan hotas av nedläggning för alla ärenden är slut. Vargarna är ihälskjutna och har pålats upp efter Leksandsvägen, och på våra fotbollsarenor bjuder Spendrup på en gratisöl. Bensinpriset har nått 20 kronor litern och stora demonstrationer sker vid samtliga av kommunens alla bensinmackar och man har fått kalla in insatsstyrkan från Stockholm för att skingra demonstranterna. Där står de vilsna medborgarna och hurrar, tittar på varandra och vet inte om de är glada.
 
När kommunen kläder sig i rollen som Spara, då blir den ond, och elak, de vill medborgaren illa. Det är inte den där snälla flickan Spara hon med flätorna utan det är ett skoningslöst monster som skövlar och berövar medborgaren på grundtryggheten. Snor tillbaka av skattekronan, för att blidka den jublande massan som ropar hurra i andra ändan av staden.
 
Att bli gammal i Borlänge verkar inte bli någon höjdare, snarare gruvsamt. En pensionär i Borlänge berättade för en vän att han "Hellre ställde sig framför tåget, före att hamna på ett av kommunens äldreboende..." Det är tänkvärt och det är absolut ett bottenbetyg som borde få ansvariga att reagera. Tänk på de ni sossar, miljöpartister och allianspartier, ni som styr. Tänk på det ni också, ni som inte vågar gå emot partiet då ni anser att ni inte står bakom något beslut.
 
Jag har filosoferat, och som vanligt så tar det sin lilla tid att komma fram till det som ska skrivas...Jag har tänkt mig in i situationen att :
Jag ska bli gammal och vara tvungen att hamna på ett hem i Borlänge Kommun. Vad kom jag fram till vad vill jag delge? Jo om:
Jag börjar med att skriva ett brev till mina barn, ett brev där jag skriver mina önskningar och tankar runt mitt boende som gammal. Jag lägger det i ett kuver och berättar för barnen att brevet ska öppnas den dag då de förstår att jag inte längre kan bo och klara mej själv hemma. Jag kanske bara är gammal eller fått Alzhemirs. De tar fram brevet och ser att jag inte vill bo i Borlänge och de börjar Googla eller vad man nu gör om 30 år. De kollar upp var i Sverige det bästa boendet finns för äldre, de skriver mej på orten och jag får ett boende på ett av Sveriges bästa hem för äldre. Etta på topplistan Råd & Död, Rön menar jag.
Jamen, jamen säjer nu kanske någon att då kan ju inte barnen ha någon möjlighet att hälsa på, det kanske lir för långt. Ja då kanske jag säjer att det kan kvitta för jag kanske inte minns det sedan så har jag ändå Sveriges bästa mat och kanske bryr mej mer om mitt eget välbefinnande. Mina barn vet åtminstonde om att jag har det bra och får maten från köket i samma hus och att jag har möjlighet att känna doften av brynt lök och matos.
 
Innan jag blir gammal och färdig för hemmet så förankrar jag min idé för alla mina vänner. Jag berättar om brevet till mina barn och kanske gör de lika, och på deras barns Googling så står det att mitt hem är Sveriges bästa äldreboende. För jag vill att mina vänner också ska ha en värdig ålderdom på sitt hem
Så om ca 30 år så kanske vi alla sitter på ett bra hem utanför kommungränsen tillsammans. Kanske Clas Yngström slår på elgitarren och drar några blueslåtar som I ain´t beggin...
Själv tar jag fram den akustiska och sjunger en nidvisa om hycklare och hyckleri...
 

Annie Lööf...

Kategori: Politik

 
Centerpartiet och Annie Lööf? Har inte jäntungen läst socialpolitik? Har inte flickan läst på vad som hände under slutet av 1800- i börjag av 1900 talet. Hur fattig Sverige såg ut, hur folk svalt hur arbetarna själva ställde upp på varandra och byggde upp en arbetslöshetskassa.
 
Ska ju inte behöva berätta detta självklara att a-kassan är inte bidrag, det är pengar som medlemmarna betalat in. Precis som borgarna tar privata försäkringar för att skydda sig, så löser vi solidariska in en medlemsavgift.
 
Nu vill centern (ja hela alliansen) spräcka det vi byggt upp. Fy fan va rädda dom är för oss. De vill tillbaka till slaveriet och utsållning. De vill att vi ska buga och be för att få ett arbete. Chefen ska få piska oss.
 
Att vara uppväxt med guldsked i nutid i en medelklassfamilj, verkar inte stärka medkänslan hos en del...
 
Idag ska jag rimma på Annie Lööf hela dagen...

Är ett fotografi bara en bild...

Kategori: Politik

Jag är en person och en personlighet som har väldigt svårt att läsa mej till saker, ett dokument eller en manual kan snabbt förvandlas till något frustrerande. Jag slänger bort det, tillfälligt eller så plockar jag aldrig upp det igen. Det kan vara knepigt att ute i livet inte kunna ta instruktioner på ett papper. Många har svårt att förstå. En instruktion muntligt eller på bild går alldeles ypperligt. Jag ser det mesta med ett bildspråk, i mitt lärande finns metaforer. Jag tycker också om bilder, foto, tavlor och annan konst. Det talar till mej, jag tolkar på mitt vis. Om jag ser ett fotografi på en varg, så ser jag inte bara det fina djuret utan det rullar igång en hel del inom mej. Ett politiskt budskap finns för mej i vargbilden, jag tänker på den debatten som då dyker upp. Jag kan se en bild på rovfåglar och tanken för mig tillbaka på 70 talet då utsläppen av tungmetaller och gift höll på att utrota många rovfåglar. Fabriker spydde ut sina gifter och släppte ut tungmetaller i vattendrag. Bilder är och blir politik för mej."Förbud"

Jag är med i en bra Facebook sida som heter Borlängebilden, en sida där jag får visa upp bilder jag tagit. Jag kan komma in på sidan som en amatör och visa de bilder jag vill, jag kan få ett gillande eller ett ogillande. Jag kan också få tips av de som är mer proffsiga än vad jag är och alla finns på sidan för den den är. Ett ypperligt forum för mej som är så intresserad av foto att träffa likasinnade och kunna få råd och tips av de. Jag kan få vara med och lära mej vilka knappar jag ska skruva på för att få si eller så. En sådan sak har jag hur svårt som helst att läsa mej till, jag ger upp när jag inte förstår något, efter första raden. Många bilder blir politiska för mej, i min vardag är också mycket politik. En bild på ett tåg associerar till de två senaste vintrarnas tågförseningar. Hur lite pengar som ges från staten till att rusta våra järnvägar. Ett tåg är inte bara ett tåg.

Vilka bilder ska då få finnas på en sådan sida? Vad ska censureras? Mitt i allt så finns vi personer som har olika partitillhörighet som medlemmar på sidan, samt de som bara tittar bilderna, alltså ser inget politiskt budskap utan en bild är en bild, och inget annat. Vilken debatt ska få förekomma efter bilden? Jag välkomnar en debatt, men jag tycker inte att jag ska låta bli att lägga in en bild för att en som röstar åt höger inte tycker om bildspråket eller bildens innehåll. Kanske den som inte tycker om vardagens språk på bild skulle ta och göra en sida där bilden som han ser den, är ur ett förskönande syfte. En fin blomma, som inte är utrotningshotad, en ljuvlig idyll där bara fina och rika personer bor, ett Borlänge sprunget ur bibelns "Paradiset". Vem kan bestämma hur en bild får vara, vem kan diktera kommentaren som följs efter bilden. Jag menar inte att vad som helst får säjas på ett Forum, men vanliga analyser, funderingar och socialt tänk ger kunskap och kan uppmana till eftertanke.
Mina bilder för mej, fyller mej med funderingar, liksom andras. Så vill jag ha det.Blålänge där det blå styr

Kategori: Politik

Ibland önskar jag att jag bodde i en annan del av Sverige. Långt bort där allt var som det skulle. Men var ligger det någonstans?

Som aktiv i politiken och till vänster så skulle jag helst vilja gå på och skriva skit om de blå och borgardrägget, fast just nu så finns det andra och annat som gör att jag tappar fokus på den jäkliga blå politiken.
I kommunen Borlänge där har Sossarna bytt dräkt likt Kamelonter, växlat sin förut så röda färg till blå. Här tas högerbeslut var och varannan dag, tillsammans med alliansen. Herregud, förf-n alla Socialdemokrater, vakna och kom in på rätt spår igen. Ni fortsätter att gräva er ner till helvetets avgrund istället för att backa tillbaka och få grepp om situationen. Det är fruktansvärt att ett arbetarparti tar till sig högerpolitik, samtidigt som hela det Socialdemokratiska partiet genomgår sin största kris någonsin. Då sitter det "röda" politiker och saboterar ännu mer. Tyvärr gär det inte att vara annat än ursinniga på Borlänges Socialdemokrater som så fatalt tappat greppet.

Från och med idag döper jag om Borlänge till Blålänge, för blåare än så här går det knappt att bli. Här gynnas en högerpolitik med privata intressen, med friskolor och företagarvänlighet, så vänlig att Kommunen skänker bort mark, bygger upp monument. Här går samarbetet med borgare före allt annat. Usch...

Makten, härligheten i evighet?

Kategori: Politik

Jag fattar ingenting, socialdemokraternas väljare fattar noll. de socialdemokratiska politikerna är uppe i det blå. Under en längre tid har jag inte fattat att sossarna valt den högra medelvägen i tron att deras väljare skulle låta sig luras till en högerpolitik. Varken på riksplanet eller i Borlänge Kommun har jag sett att de håller. Nej de är blå politik som de glidit in i, det är högerpolitik.

Jag ställer frågan till sossarna, för jag förstår att det inte går att komma ur de gamla hjulspåren för (S) i Borlänge. Här där jag lever är det så uppenbart, jag pratar med folk som aldrig varit intresserade av vad som sker innaför Fort Knox (kommunhuset) de förstår att något är illa galet. De undrar hur sossarna kan förstöra sitt eget läge som de en gång hade i kommunen. Det är inte väljarnas fel, det är de som sitter/ suttit vid makten som är de som utfört denna soppa.  Heller vill de inte se, de blundar och gräver upp allt som kommer i deras väg, de skövlar.

Samarbetet med alliansen förra mandatperioden, ut åkte Vänsterpartiet så det yrde. "Vi tycker inte om Lindström...", nej ni tycker inte om något utom er själva och ni vistas i en kokong där intrycken och åsikterna utifrån studsar bort från er. Ni vill inte ta i verkligeheten. Det värsta är att ni tror att ert parti gynnas, men ni har inte längre någon trumf på hand. Öpnna ögonen, vakna, kom igen. Svälj förtreten och ta ansvar.

Nu väljs det in högerpartier på vice ordförandeposter i kommunen, istället för att ha gjort en uppgörelse med (V) som består i fler än Lindström som sprider skräck i erat parti. En gruppledare som sitter på en stor kunskap, vilket ni inte kan anamma, stoltheten och egoismen står er upp i halsen. Så fruktansvärt sorgligt för väljare och det Socialdemokratiska partiet, ett förfall gjort av ovetande? eller? Varför lyssnar ni inte på massorna istället för att bekräfta er själva.  I dalademokraterna säjer Hultqvist att sossarna inte ska bli något högerparti, hur menar han?
Är Socialdemokraterna eniga på riks och kommunalt? Hör ni inte hur galet det låter?

Att ni inte vill samarbeta med ett vänsterparti står klart, och att jag skulle vara ledsen över det, nej inte i nuläget. Däremot är jag fruktansvärt ledsen över att ni har grävt en jättegrop åt er själva, ni står i gropen medan skopan skyfflar ner grus över er och ni förstår inte vad som händer. Det tycker jag är beklagansvärt. Er arrogans mot personer, väljare är ett sorgligt kapitel. Tyvärr faller oskyldiga med ner i gropen.

Jag kan ärligt säja, om mitt eget parti skulle förintas, då hade jag inget parti att rösta på. Så jäkla illa är det.

Mycket skulle jag kunna orda om detta, men blir så ledsen över att ni vägrar öppna ögonen och inse sanningen som den är, ni håller varandra hårt om ryggen. Krampaktigt och förtvivlat, vägrar ge vika för maktfullkomligheten har tagit över och raderat allt sunt förnuft. Det är många som skulle vilja skaka om det socialdemokratiska partiet och säja "Lyssna", men ingen varken hörde eller såg...

Ta er i kragen och lycka till, jag menar det verkligen...

Varför är Sverige så kallt...

Kategori: Politik

Jag vet att dagen efter valet 2006 var en grå och regntung dag. Jag upplevde en sorg som jag aldrig trodde skulle ge sig. Under de sista fyra åren har borgarna hållit alla löften, de har demolerat vårt trygghetssystem, de har gjort om Försäkringskassan till facistinstans, där sjuka och döende tvingas ut i arbete. De har höjt fackföreningsavgifterna de har saboterat för mej och många. Jag har fått stridit i Länsrätten för min rätt till sjukpeng - som jag vann. Tänka sej att jag fick rätt, vilket betyder att de hade fel. Jag var sjuk på riktigt, jag ljög inte som den osynlige försäkringskasseläkaren trodde, han jag aldrig träffat.

Jag är trött denna förmiddag, jag är dyster och säkert finns de falanger som njuter utav att läsa att jag känner en stor sorg. Jag är ledsen över att facisterna har marcherat in i mitt rum och finns i min tv. Men jag ger inte upp, aldrig. De blir aldrig rumsrena i mina ögon. Inte förrän de ändrar ståndpunkt. Jag vill inte och jag tänker inte umgås med dom. Jag väljer själv mitt umgänge. Att en "bakfylla" kan te sig på de mest hemska sätt vet jag, men den här dagen går banne mej till en svart bit av historien. Brunskjortor med stövlar trampar in i parlamenten. Nu gäller det att gå vidare i detta och aldrig ge upp. Onskan ska inte få äta upp mej. Kommer aldrig på fråga.

Hemska högervindar drar som en illavarslande storm in över Sverige. Det känns så fruktansvärt kallt, det känns som jag vaknar upp i ett land som jag inte vill bo i, ett land som inte tillhör mej. Jag måste släppa det och tänka framåt, gå vidare utan att stanna. Solen som ligger dold bakom ett grått dis ska lockas fram igen, och den blixtkalla kyla som omgav mej denna morgon måste stävjas.

Vi då, mitt pati och jag har gjort ett bra jobb, i min stad gick vi upp lite grann, vi vann 300 nya röster och ett nytt mandat i kommunfullmäktige. Det hårda slit vi gjort under 4 år gav i alla fall utdelning. Vi trodde kanske på mer men med det högervindar som blåst så är jag trots allt nöjd.

Nu väntar åter fyra år med en borgerlig regering, och jag lovar det är nu som den verkliga nedmonteringen av landet börjar på allvar. Nu snart finns inget kvar av den grundtryggheten våra förfäder kämpade för kvar om inte vi tillsammans hjälps åt.
Jag hoppas att detta kan bli en spark i arselet till var och en, jag önskar att folk och politiker sväljer sin stolthet och öppnar upp sig och sväljer sin egoism och maktfullkomlighet. Jag tror att det finns vägar, men inte på den inskränktheten som råder i Borlänge Kommun. Det är upp till var och en att se till att vi tar det tillbaka, det vilar på allas ansvar.

Preliminär mandatfördelning - kommun Borlänge

Förk.

Parti

Antal
2010

Antal
+/-

Antal
2006

M

Moderata Samlingspartiet

11

 

11

C

Centerpartiet

4

-1

5

FP

Folkpartiet liberalerna

2

-2

4

KD

Kristdemokraterna

2

 

2

S

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

24

-4

28

V

Vänsterpartiet

5

+1

4

MP

Miljöpartiet de gröna

2

 

2

SD

Sverigedemokraterna

7

+5

2

Ofa

Omsorg för alla

4

+1

3

      

En vacker människa...

Kategori: Politik

Han var en av de grabbarna, gubbarna jag ofta såg på stan, sittande på bänken med de andra a- lagarna. Han som en gång hade de där grabbdrömmarna om att bli polis, brandman eller få ett kneg. Jag såg att han under det mosiga i ansiktet, det slitna och det bekymrade uttrycket en gång sett väldigt bra ut. Ett par arbetsbyxor bar han, kanske han bara ägde dessa eller så var han kanske placerad för att utföra en åtgärd i kommunalregi för att kunna få tak över huvudet.

En gång i tiden hade han sina drömmar, kanske hade han barn någonstans, en fru som för längesedan hittat ett nytt liv. Som lämnat honom för som hon sa: ”Du får välja flaskan eller mig…” och han valde sitt missbruk för han kunde inget annat, han hade sin sjukdom att brottas med men inga verktyg att bruka.

Han kom lite vingligt mot valstugan denna Tisdag, han log när han såg på mej och jag ville ge honom Vänsterpartiets valprogram. Han sa att han inte behövde det för han hade redan röstat.

”Jag är 53 år och har alltid så länge jag fått rösta lagt min röst på vänsterpartiet, eller vpk som det hette då. Jag har aldrig varit besviken på vänstern och dom har alltid funnits för mej. Den enda anledningen att jag inte skulle rösta på er är att jag skulle dö.” han fortsatte och sa att han kommer alltid att vara trogen och att han alltid berättade för sina kamrater på bänken att han röstade på oss och som han beskrev det med att: ” Ni är det enda parti som ställer upp för sådana som oss på bänken.”

Det här mötet kommer jag alltid att bära med mej som mitt bästa valminne. Jag hoppas att han en dag finner en väg ut från sitt missbruk och vem vet han kanske kommer att finnas i vårt parti som en duktig politiker och medmänniska.

Vem du än var och vad du än heter så betyder mötet mycket för mig, du finns i mina tankar och du ska veta att jag tror på dej.

...ditt o datt...

Kategori: Politik

Förra inlägget lade jag in en personlig åsikt. Jag sade att jag tyckte att man skulle höja åldern för att rösta. Visst vet jag att folk är myndighets åldern är 18 år. Då har jag kanske fler åsikter om just den åldern också. Den tog jag aldrig upp i förra inlägget på grund av trötthet och att jag inte hade tid att utveckla det. Okey idag är vi myndiga vid 18 år, och förr var det 21 år, inte som jag sa 20. Fast jag har för mej något i bakhuvudet om 20, kan vara att jag var 20 första gången jag röstade. Då hade jag jobbat sedan jag var 16, på elverket i Borlänge, jag hade haft sommarjobb i korvkiosk i Strömstad, jag hade haft lektioner på en högstadieskola i elektronik och radiobygge. Jag hade flyttat hemifrån när jag var 17 år och bodde i egen lägenhet. Jag flyttade till Stockholm som 20 åring, fick en anställning på Stockholms Lokaltrafik och hade ingen fast bostad men det löste sig tack vare att jag första dagen på jobbet gick runt till alla som jobbade där och frågade om det fanns något rum att hyra. Jag var min egen entreprenör.
Visst finns det ungdomar som gör lika idag, fast de flesta är piskade att läsa gymnasium i minst tre år (då 2 år) och startar upp som "vuxen" senare i livet. De bor ofta hemma under skoltiden, kanske har ett helgjobb osv.Jag tror inte att lika många ungdomar är tvugna att bli vuxen och stå på egna ben lika tidigt nu som då. Det var en annan anda.

Jag har mött otroligt många ungdomar som varken orkar rösta, inte vet något om de olika partierna och de orkar inte heller ta reda på det. Flera ska blankrösta eller inte rösta alls för att det har inget intresse eller inte vet något. Flera arbetarungar som växt upp under svåra förhållanden ska rösta på Moderaterna för att Reinfeldt är söt.

Min personliga åsikt är egentligen att höja myndighetsåldern till 20 år, för det händer en hel del i en ungdoms kropp och liv mellan 18 och 20, en större mognad.

I mitt hem där jag växte upp, en dysfunktionell familj på många sätt lärde jag mej i alla fall en viktig sak och det var en insikt i samhällets fasor, där jag använde det destruktiva så gott det gick att vända det till konstruktivt. Jag stred för rättvisor och rätten till arbete, jag var politiskt aktiv och foljde med på möten med KFLM(R) och allt vad det hette. Jag fick i alla fall lära mej att jag var en arbetarunge utan många möjligheter, jag fick snabbt veta att vi var fattiga och aldrig hade några pengar mer än till tekakor och Svecia ost 28% och alkohol till fadern.

Jag pratar politik här hemma, mina grabbar 14 och 27 år är helt klara vad partierna står för, det dom inte vet frågar dom om, det jag inte kan svara på tar jag reda på. Även om dessa två herrar inte blir politiker så har de en grund och kan bygga upp sina egna åsikter och har en allmän information, vilket också ger dem en större insikt och en tryggare grund om vad som sker runtom. De väcker en nyfikenhet hos dom och de pratar ofta om samhällets alla orättvisor och vad man kan göra för att stoppa det. Jag är otroligt stolt över dessa herrar och jag är övertygad om att 14 åringen om fyra år är helt på det klara vad politik innebär och vad partierna står för. Han har ju varit med i en process under sin uppväxt där samhällskunskap skett runt middagsbordet. Om fyra år är han arton, han går förhoppningsvis i gymnasieskola, han bor hemma, han äter maten ur vårat kylskåp och har inte tagit steget ut i det verkliga livet. Han är fortfarande morsan och farsans unge...och kanske vore det bra att han fick jobba i ett par år för att smaka på vuxenvärldens och arbetsmarknadens alla hinder för att som 20 åring gå till valurnan, med en politisk kunskap och lite arbetslivserfarenhet...

S

Höj åldern för att rösta...

Kategori: Politik

Du måste vara 18 år för att rösta. ´
De flesta 18 åringar har inte ens flyttat hemifrån. de har aldrig varit ute i arbetslivet. Jag har pratat med en hel del yngre personer och de ska rösta på Fredrik Reinfelt och moderaterna bara för att han är så gullig...häpp...
Han är lik Alfons Åbeerg har jag också hört. Alltså vissa ungdomar bränner iväg en röst på högerpolitik för att Fredrik är gullig och har ingen aning om att dödsdömda cancerpatienter tvingas ut i arbete.
Jag tycker att det är helgalet och jag önskar att åldern för röstning i riksdags- kommun och landstingsval höjdes till 20 år, som det var förr...
Detta är min personliga åsikt efter att ha hört så mycket från ovetande ungdomar...

Suck...

Vi sjöng så mycket vi örka...

Kategori: Politik

Torsdagen bjöd på "Allsång mot Högern" eller som det står på banderollerna "Allsång för solidaritet" i Folkets Park. Jag fick ett roligt allsångshäfte i min hand, med låtar helt i min smak. Det var allt ifrån en Allan Edwall visa till Mikael Wiehe. Vi var drygt 150 stycken som samlades, nog hade jag hoppats på fler men är glad för dom som var där. Ett jättebra arrangemang gjort i ABF:s regi med Mats Höjer som presentatör, sångare. Sanna Carlstedt och Dan Viktor som var bra i de låtar de sjöng tillsammans. Sanna var bra som vanlig, Dan Viktor har jag aldrig hört förut, bara hört talas om. Dan Viktor blir helt klart en ny sångare på min favoritlista, en riktig spjuver. Larsson från Kvarnsveden med sitt dragspel bjöd på sjöna tongångar. Han är för jäkla säker. En rolig kväll i en egen tappning som slår Anders Lundins Allsång på Skansen med hästlängder.
Nu laddar vi inför valet och ser framåt...
Dan Viktor, Sanna Carlstedt och Mats Höjer.Larsson med sitt klaver.
Mats Höjer och Sanna Carlstedt.
Sanna och Dan Viktor.Sölve Olofsson tar i...
Här ska publiken sjunga "Vaina Sjö", tills Dan Viktor blir nöjd...

Denna kväll sjöng vi alla så mycket vi örka för en valseger och för solidaritet.

Från omelett till äggkastning...

Kategori: Politik

Jag stod alldeles nyss vid spisen och stekte en omelett, en god en, skinka och Gorgonzola med några skivor bacon. Då ringde det, ett 08 nummer. Gåshudsvarning direkt, han sa: "Hej jag ringer från Svensk Fondservice och jag vill hjälpa dej att placera dina pengar så att du kan göra en vinst". Jag sa: "Nej det vill jag inte att du gör"... Rappt frågade han varför och undrade om jag inte ville att mina pengar skulle växa, snabbt. Jag fick förklara för honom att jag var vänsterpartist då svarade han bara: "Jaha, jag förstår". Föresten har jag inga pengar att satsa, jag är ingen rik en jag inte. Det är nog heller inte meningen att jag ska få någon förmögenhet. Jag har så jag klarar mej. Jag har det bättre än många andra.

Jag var med i en fond för 13 år sedan, den gick så bra att kapitalet växte i en rask takt, samtidigt så höll jag på att få en nervkolapps varje dag att börsen skulle rasa eller brinna upp. Varje dag plöjde jag på börssidan och kollade på procenttecknet och siffran framför, räknade och såg hur mycket jag tjänat varje dag. Helt sjukt blev det. Jag tog pengar och familjen och åkte till Kreta i 14 dagar, när jag kom hem avvecklade jag fondsparandet och blev som vanligt folk igen. Jag hade fått gjort en charterresa, det var inget för mej eller gubben, ungarna tyckte väl det var kul. Det känns bättre utan fonder. Jag har heller inga fondväggar, men det är väl nåt annat.

Jag blir nog aldrig något annat än en arbetarunge, nog för att jag är duktig att spela roller, men att spela högerytter är inget jag någonsin skulle sukta efter. Igår när jag stod i valstugan kom en ung tjej som berättade att hon var 28 år och gravid. Hon skrev en medlemsansökan till vänsterpartiet så jag blev lite nyfiken och frågade om hon tänkte gå med. Ja sa hon, jag är så jävla förbannad på den här regeringen och på sossarna och ni passar mej bäst. Dessutom talade hon om att hon väntade barnet med en moderat, hon flinade och hade glimten i ögat och menade att hemma kunde hon inte prata politik. Jag tröstade henne och sa att hans sjukdom kanske snart skulle gå över och att hon fick ju komma till våra möten och prata sin politik.

Igår var vår partiledare här på ett blixtbesök i Borlänge. Ja i Stockholm och på andra ställen har man ett rödgrönt samarbete. Som jag sagt tidigare kan jag tala om att jag i min ideologi har svårt att identifiera mej med socialdemokraterna längre, både på riks och kommunalt. De har vandrat mot höger i så många frågor och jag tycker att de har glömt sin roll att vara budbärare åt sina väljare. Nu är det makten som hägrar. Jag och många med mej tycker att socialdemokraterna har genomgått en förvandling mot det sämre. Om inte vänstern funnits som riksdagsparti då hade jag gjort en blankröst, eller lagt den på socialisterna eller ett annat mindre parti. Så är det och jag säger det helt ärligt inifån mitt hjärta.

Jag har hört när jag stått i valstugan, vilket har varit en positiv upplevelse att många kommer att lägga sin röst på oss kommunalt, sådana som röstat på ett annat parti innan. Jag njuter inte av att snuva åt mej röster, jag tycker att det egentligen är ett svek av det parti som skrämmer iväg sina väljare. Fast folk är inte dumma, det är klart att de begriper och de begriper mer än vad de sittande politikerna gör. Att som ett socialdemokratiskt parti gå samman med borgerligheten är inget annat än maktfullkomlighte och ett svek. Jag skulle aldrig vilja ingå ett samarbete med högerblocket, det skulle vara ett svek mot de väljare som röstat på vårt parti. Då går jag hellre. Jag kan hellt enkelt inte det.

Tidningarna i Borlänge har även citerat socialdemokraterna i Borlänge att de inte vill samarbeta, föresten så vill de inte samarbeta med någon, de vill att alla ska följa med som förtappade lammungar. När vi "fick vara med dom" i två år efter förra valet ville de att vi skulle vara ett stödparti, inget annat. Vi åkte ut för den där "jävla Lindström" sa vad vi stod, stod på sig och vek sig varken för Herr Näringsliv eller Herr Hultqvist. Lindström var budbärare för våra väljare och förde vår politik, dessutom bjöds det inte på utrymme för kompromisser. Våra väljare, en del som lämnat (s) andra som röstar på oss för att de är trötta på patriarkatet, vill inte att vi ska svika dem. Den dag jag skulle ta steget att vilja ingå ett samarbete med (s) då ska det ha skett stora förändringar i det partiet och då menar jag kommunalt. Då måste taskspelet bort och övertron på deras befinnande dämpas. Så länge inte politiken vänder sig till människor utan i stället åt näringslivet och det privata, skattepengar går till fantasiinfrastruktur, där man skänker bort egendom av vårt gemensamma då finns det ingenting för mej som blir tilltalat. Bara en grym besvikelse att ett parti rasat så stort, att de sumpar sina chanser för sin egen profit. Sorgligt är det.Men det som är värst är att de inte själv inser det.

Förtal och skit är inget som jag tycker att politiker ska hålla på med. Inte ärligt se en medmänniska i ansiktet och lösa det är dåligt. Nej mycket vatten har flytit under broarna, inte ens ett samtal till Stockholm kan lösa något. Bara ett nytt tänk om att återskapa det som varit och en ärlig politik som vänder sig direkt till de personer som betalar skatt. Jag har inte lagt in mina skattekronor för att Borlänge Kommun ska skänka pengar till Miljardären Ingvar Kamprad, jag betalar skatt för att man bygger upp tryggheten utifrån människorna. IKEA är ingen trygghet, mer än för de som har "turen" att få ett 20 timmars eller ett halvtidsjobb inoom handeln. Den ensamstående mamman får bo kvar i sin lilla lägenhet och få socialbidrag om hon har otur och inte har några stämpeldagar.

I alla fall är det snart val, jag hoppas att valet vinns av de rödgröna, då är vi i alla fall på rätt väg.  Det är nervöst men jag tror att vi fixar det. Kommunalt så ser jag nog detta som en delseger för vänsterpartiet. En uppgång har vi att vänta, hur stor vet jag inte,  men vi får betydligt fler mandat än de fyra vi har. För två år sedan trodde jag på 11 mandat, men där får jag nog backa. Idag kan jag tro att vi får 7-8 mandat och det får ses som en delseger. Ökar vi upp till dessa mandat då kommer jag att få blodad tand och kommer att kämpa för en högre siffra om fyra år. Ja oraklet från Sturegatan har åter siat och vad jag minns så har hon haft fel förut, men kan även tala om att många av de profetsior som jag delat med mig i bloggen under åren har uppfyllts. En del har uppfyllts utan glädje, och andra profetsior sitter som en smäck.

Jag delar med mig lite bilder från torgmötet, jag lägger inte ut korten med publik. Med respekt för de som INTE vill synas.
För övrigt ven det ägg efter mötet mot publiken. Alla klarade sig och fick inte ett enda äggviteämne på sig. Tänker inte spekulera vem eller vilka det var.
 När det verbala tagit slut -då räcker heller inte argumenten till...Lindström/ Jäverling förenas i en dabattartikel...

Kategori: Politik

Vädra ut det unkna i Borlängepolitiken! Alla som med intresse följer kommunpolitiken i Borlänge, inser nu att den gamla unkna maktarrogansen och försörjningstraditionen måste vädras ut och ersättas av något nytt, något annat. Devisen ”makten framför allt” måste ersättas med ”Borlängeborna framför allt”.

Därför behöver du en stark och tydlig vänster i kommunfullmäktige som värnar om och ser till dina behov och möjligheter. Vänsterpartiet är det parti som tydligast och ihärdigast har tagit strid mot orättvisor, överbudspolitik, löfteskaruseller och neddragningar inom vård, omsorg och skola. Vi kommer aldrig att delta eller på något sätt bidra till en situation, där kommunen tvingas köpslå om Borlängebornas rättigheter och rimliga krav på kommunal service, bra boende och trygghet i vardagen. Det är Vänsterpartiets enda vallöfte.

Dagens kommunledning har tyvärr försatt Borlänge i ett mycket besvärligt läge med bl.a.

• En skuld på 130 000 :- / innevånare • En lärartäthet på 6,6 lärare / 100 elever i årskurs 1 – 6 (rödgrön överenskommelse = 9 lärare/100 elever).

• Näst sist i Socialstyrelsens undersökning gällande äldreomsorgen.

• Inget byggande av hyresrätter.

• Avsaknad av kulturpolitik. 

 Höjning av taxor (vatten, el, fjärrvärme)

• En av landets högsta kommunalskatter.

• Etc.

Om man därtill lägger den aktuella hanteringen av Dalkurds klubbhus, där dementa, anhöriga, personal har ställts mot en enskild idrottsklubb och därutöver de socialdemokratiska ”demokratidagarna” på Tjärna Ängar, så bör man på valdagen noga överväga vikten av en förändring. Att lägga sin röst på den borgerliga alliansen, riskerar att utmynna i en utförsäljning och konkurrensutsättning av kommunala verksamheter och det är naturligtvis ingen väg vi i Vänsterpartiet vill beträda, av väl kända och förklarliga skäl.

Därför är det nu dags och hög tid att välja Vänsterpartiet i Borlänge!

Leif Lindström (v) 1:a på kommunlistan

Mia Jäverling (v) 2:a på kommunlistan


De "röda" Moderaterna...tvi, tvi...

Kategori: Politik

Jag har just varit inne på Falu Lasarett med grabben för en röntgen. I väntrummet träffar jag en gammal bekant och vi kommer in på valet och politiken. Vi diskuterrar Moderaternas lögner att framställa sig själv som ett arbetarparti, och vi talar om hur jävla fräcka dom är som går ut och fullständigt lurar till sig röster.
Moderaterna, högern har aldrig varit ett arbetarparti och de kommer ALDRIG att bli eller vara. Det är en stor lögn.

På vägen hem har jag på ett reklamfinanserad radioprogram och är självklart fyllt med reklam. Där hade moderaterna gjort reklam och de kallade sig för "Sveriges enda arbetarparti". Det är så man kan kräkas rätt ut. Nu har de snott snart allt för att kunna vinna valet, de har i tal pratat om solidaritet, de har använt de ordet som om det hade varit vilket ord som helst. De personer som är och verkar i det djupt blå partiet vet inte vad solidaritet betyder, de som röstar blått kommer från en annan dimension. Snart stjäl dom väl vår röda fana också.

Snacka om lögner och hyckleri av stora mått.
Underligt att någon köper deras lögner?

Ärlighet varar längst...

Kategori: Politik

Då jag har byggt upp mitt nya liv och ärlighet är en av grundpelarna i mitt återuppbyggande så tänker jag inte vika från ärlighetskonceptet en sekund. Jag är rak i mina åsikter, jag talar ärligt om hur/ vad jag tycker. Ärligheten för mej är en viktig sak om den så gäller det minsta. Varför ska jag snärja in mej i små eller stora lögner då jag vet att det endast ligger en förlust i en lögn oavsett hur fjuttig den är. En liten lögn brukar oftast växa till en större lögn, och en lögn är aldrig fördelaktig. Att vara ärlig är ett konststycke, att alltid tänka före och försöka att skapa sig ett hållande manus bara en kort stund innan. Även det är ett konsstycke.
Jag måste vara ärlig för min egen skull, jag får inte gå ifrån den. I min sjukdom fungerar inget annat. I tolvstegsprogrammet bygger så mycket på den ovannämnda egenskapen. Jag mår bättre utav att leva ärligt och jag skadar inte mej själv.

Sedan har andra bestämt hur mycket ärlig man får vara, men de får bestämma för sej själv för jag är min egen i fråga om detta och jag säjer att jag är besviken på många saker vad det då främst gäller inom den kommunala politiken, där riks har beslutat att (v) ska samarbeta med då Socialdemokrater och Miljöpartiet. Jag och många, många fler är inte alls tillfreds med detta. Kanske det funkar sisådär i Stockholm men ute i landet på flera platser som exempelvis i Borlänge är det katastrof. Katastrof för oss som parti. Nu ska jag väl inte säja mer tycker någon, men då denna blogg är min egen ventil och jag anser inte att jag saboterar för mina egna, utan jag vill uppmärksamma att det här inte är en lösning för alla kommuner. Alltså jag kan inte bara vara ärlig i mitt tillfrisknande utan måste vara ärlig i andra förehavanden jag har eller gör, i politiken måste jag också vara ärlig, jag har svårt att anamma taktik för egen vinnings skull. Jag har otroligt svårt att ljuga och säja att Socialdemokraterna i Borlänge är ett bra samarbetsparti, jag kan inte göra det, och det verker i magen av att behöva låtsas, flina och spela teater för den makten som nu huserar "fritt" och odemokratiskt i min stad.

Att sitta i Borlänge och se det förfall som soosarna drar ner sig i är skrämmande. Ett förut så rejält arbetarparti som glömt bort varifrån dom kom gör mej så jävla ledsen. Att förtroendevalda brukar makten med maktmissbruk och härskarteknik är fruktansvärt bedrövligt att få uppleva. För deras skull och för vår. Under mina fyra år som fritidspolitiker har jag sett sådana tydliga varningssignaler nu ser den som är ointresserad av politik även att det går käpprätt åt skogen. Tyvärr i detta så gynnar det inte på något sätt, kanske lite, mitt eget parti, men det är inte det jag vill. Jag vill inte se att det största arbetarpartiet faller pga inkompitens och en process av ointresserade inte tar ansvar för det verkliga förtroendeuppdrag de är satta för att utföra. Att inte vårda medborgarens röst är en skam. Att agera i egenintresse, och agera obetänksamt är allvarsamt. Att tränga undan den demokratiska processen är oansvarigt. Varför ska jag vara delaktig i detta, jag tänker inte heller ta på mej någon skuld. Vi åkte ut, sossarna bröt samarbetet med (V) för ett par år sedan mycket pga av att inget av det vi såg eller sa passade in i sossarnas politik. Vänstern fick aldrig ingå vi skulle bara vara stödhjul åt partiet, nicka och jamsa med i beslut som de redan hade enats om.

Jag är ärlig och jag undrar varför vi ska gilla läget?

Varför har socialdemokraterna klivit åt höger? Varför har de släppt på så många av sina ideal, och anpassar sig mer efter marknaden än människan? Jag antar att de inte ser själva vad de har ställt till med. De är totalt förblindade och uppe i ett bygge av betong, det ska till varje pris göra vår stad till en Amerikansk småstad där shopping och köpcentra är det som ska locka turismen. Jag myntade ett utryck tidigare som lyder: "Vem fan vill bo i Ullared?".

När jag aktivt klev in i politiken, då menade jag allvar att jag skulle försöka att förandra med människan som utgångspunkt och mall. I mitt sinne och i min politik då bygger man ett samhälle med utgång ifrån de som bor i staden. Personerna i kommunen är det allra viktigaste, de är de som jag vill forma mitt samhälle efter. Inte få 10% av innevånarna beroende av shopping. Bra dagis, bra skola, bra vård, bra äldrevård. Sedan följer det som ska följas med arbete, myndigheter som arbetar för människan och inte emot. Att kunna se det som lever är för mej så självklart att jag inte kan begripa annat. Här i Borlänge har Socialdemokratin suttit i maktposition i ca 44 år, och tyvärr tappat en hel del empati, kanske en hel del kunskap hur man ska agera politiskt. Under mina fyra år som aktiv har jag tagit del av en hel del skrämmande skräckexempel där demokrati satts ur spel av enskilda politiker som inte vet sin plats eller sin uppgift i en kommun. Och så får det inte vara. Varför i hela fridens namn spelar man rysk roulette med sig själv?
Efter att ha gjort ett uselt val 2006, då borde man väl ta sej i kragen.

Jag pratar om Kommunen jag, och vilket mandat har jag att vara så förtvivlat duktig då? Kanske inget, men en sak som jag aldrig släpper eller kommer att skämmas för det är att om/ när jag kommer in i fullmäktige då tänker jag inte på något vis stödja en odemokratisk oordning, jag kommer att spela ett rent spel, och jag kommer direkt erkänna om jag inte har kunskap i något ämne, jag kommer att fråga istället för att följa någon ström. Jag är tvungen att veta vad jag eventuellt tar beslut om. Inte vet jag om jag är speciellt unik, men att vara ärlig och ha rent mjöl i påsen är det som jag kommer att bygga min framgång på, inte att falla för trycket i en massa som till stor del befinner sig på fel plats.

Jag kan inte hålla igen om vad jag tycker men många i socialdemokraterna har gjort mej så besviken, de har gjort många väljare uppgivna. Då stödet inte längre är som det var, då måste man väl ta sej en funderare vilken/ vilka som bör ta time- out, starta om och lyssna vilken politik Borlängebon föredrar. Ärligt, och det är jag i detta inlägg är jag fundersam och förvånad att det har fått gå så här långt inom den egna socialdemokratin. Om det är den blindhet inför makten eller om det beror på okunnskap eller dumhet vet jag inte. En typ av skygglappsteknik och fartblindhet i en smet av egenintresse och spillolja, kan vara en orsak. Ett som är säkert är att det förakt som finns för politiker föds inte av idioter utan av vad en medborgare upplever. Att det skulle vara svårare att ha ett politiskt uppdrag än att vara butiksanställd tror jag inte en sekund på. Att vara inne i politikens värld bygger mycket på vad man kan ta in, logiska lösningar, att vara ansvarstagande, att lägga bort alla egoistiska olater, att verka för det allmänna och inte falla för odemokratiska beslut och en stor del går på ödmjukhet och magkänsla. Att vara som man är mest och kunna hantera en hushållsekonomi, då kan man platsa. Att tro att man är gud den allsmäktige kommer aldrig att vara en lösning.

Många gånger måste man som offentlig person rannsaka sej själv, erkänna misstag och fel. Man måste kunna lyssna och vara en medmänniska på alla plan. Man kan aldrig tro att man är något mer än den man i själva verket är. Agerar man utifrån en sund tanke och ett humant sätt har man kommit en bit på väg. Att luras och ta beslut som man vet inte är riktiga är förödande. Egentligen så förstår jag att en del passar att bli politiker och andra passar inte alls, precis som i yrkeslivet. Vi har alla olika egenskaper, alla som är intresserade av politik blir inte för den skull bra politiker. Under och efter nästa mandatperiod kommer jag att rannsaka mej själv, kräva ärliga svar av de i min närhet, låta folk utvärdera mej, om det slutar med et icke godkänt då lämnar jag platsen till någon som klarar det bättre. Jag kan aldrig segla på andras meriter utan det är utifrån mej själv som jag kan skapa det som gör det bättre för andra.

Slutligen säger jag att jag är olycklig över att ett förr så stabilt parti vacklar, vet varken vänster eller höger, tippar åt höger, samarbetar med höger. Hellre det än att ta sej en funderare på att vackla över till vänster och lära sej vad ett samarbete är och innebär. (Detta inlägg handlar om kommunpolitik i huvudsak).
Många förstår i dag varför vi inte fick vara med, trots att en i (v) fick bära dumstrut. Faktiskt så var det en hel del som förstod hur det gick till. Vänstern fick inte vara med, för att vi ville samarbeta på lika vilkor, vi ville ha en ärlig politik, vi ville spela med öppna kort. Sådant passar sej inte i er maktstruktur. Det som är sorgligt är att invånare i staden faktiskt är klokare än vad man kanske förstår. Vi företräder ett klokt folk som faktiskt kan analysera dåliga finter. Idag är  folk ganska insatt vad demokrati innebär och de vet att den ska följas, så enkelt är det.

Ryck upp er, svälj förtreten och gör en omstart. Släpp den gamla tanken och vänd er mot de som bor här och jobba utifrån medborgaren. Sluta att vara kreatörer åt kapitalet, landa kom ner på arbetarnivå. Var som vanligt folk är mest då kommer det att gå vägen. Några tar time out, andra till utvisningsbåset, våga tala om brister och misslyckanden, rannsaka, bygg tillbaka gemenskapen.
Gör något...


Nja det blev väl inte riktigt som jag tänkt...

Kategori: PolitikI dagens Borlänge Tidning kan vi läsa en artikel om hur jag ser på de senaste dagarnas politiska turbulens som socialdemokraterna skapat i Borlänge. Fast den blev inte riktigt att handla om det, den blev annat och inget skrivs om att jag är orolig över att demokratin satts ur spel. Inget om att jag tycker att det är sorgligt att socialdemokraterna i kommunen tyvärr spolierar sina chanser och att ingen skadeglädje råder från Vänsterpartiets sida utan att vi är bara så uppgivna över det sätt som deras politik drivs.

http://www.dt.se/nyheter/borlange/article695553.ece

Jag ville också säja att för mej är politik allvar. Och precis som i vilket annat förtroende uppdrag så måste man som vald hålla hårt på de direktiv man har och att följa lagar, förordningar mm. Det är viktigt att visa att alla avsikter som man har är ärliga. Och för mej som ska in i det "odemokratiska parlamentet" så önskar jag att få jobba med frågorna som rör kommunen och inte att energin ska gå åt att fingervisa eller tillrättavisa. Men som sagt att i Borlänges struktur råder inhemska "lagar" och man tar inte bara kakorna på fatet utan även kakfatet med sig. I Vår kommun råder partipiskor, härskartekniker och patriakaliska finter. En egen hemstickad struktur som gynnar enbart de själva medan man glömmer de som röstat på dem.

Artikeln är lagd, och den blev inte helt galen. Reportern var en trevlig kille som satt en rubrik som inte var det egentliga. Men nu ska jag inte gnälla, den blev helt okey.

Korten på bordet...

Kategori: Politik

En stadsvetare i Aftonbladet säjer att det är jätteviktigt att lägga korten på bordet. Detta säjer han angående Littorinaffären. Är det så viktigt att politiker blottar sej och talar om sina synder eller dolda skulder.  Jag tycker det, eftersom pressen och media alltid vill nysta upp godbitar och vad folk har gjort.
Det är viktigt att vara hel och ren, eller åtminstonde bevis att man visar en vilja att rätta upp saker som inte är fördelaktiga innan media slukar en.
Det är viktigt att betala TV licens, helst då när det finns en lag att alla tv innehavare ska göra det. Då är det så, sedan är det inget att diskutera. Betala och sedan kan man ha sina åsikter för sej själv om licensens vara eller inte vara, eller vilket belopp som står på räkningen.
Det är viktigt för allmänheten att politikerna har ett klanderfritt papper att visa upp, visst är det lätt att sätta sig i skuldfällan men man måste visa en vilja att vilja gottgöra sina misstag, man måste på ett ärligt sätt tala om för sina partikamrater så inte nyheter dyker ner som en bomb i media och förstår för hela gruppen.

Jag tror att jag genom åren har talat om vilka hemligheter jag levt med, jag har inga skulder hos inkasso eller kronofogde, jag betalar min tv licens. Jag har ett banklån som betalas en gång i månaden och på lånet är det bara 19.000:- kvar. Jag kör sällan för fort, jag parkerar där jag ska, fast jag har haft en P bot i mitt liv, då hamnade jag nog snett i rutan. Betalade boten utan att frgasätta och allt blev utraderat. Aldrig har jag handlat på kredit. 

Jag har gått mot röd gubbe, men nu när jag skyndar långsamt så har jag tid att vänta. Säkerligen har jag gjort trafikförseelser som jag inte vetat om, men då har ingen annan sett mej heller.

Jag har aldrig köpt sex, det säjer Littorin också. Jag anser att om han är oskyldig så är det olyckligt för honom och hans parti. Finns det en sanning i det som står så tycker jag att han är fruktansvärt oansvarig som går in i en position där anseende spelar enstor roll. Ett ansikte utåt mot folket bör vara ärligt. Ärlighet är något som allmänheten kräver. Att ingå i en grupp och dölja sina synder är inte smart.

Jag sitter i två viktiga poster i styrelser, en för min bostadsrättsförening där jag är ordförande,amt en post i min partiförening. För mej är det viktigt att som en styrelöseledamot ha rent mjöl i påsen eller att jag ärligt talar om vad jag gjort och de andra får ta ställning till om jag ska vfinnas där. Jag kan visst verka i en styrelse fast jag har saker bakom mej men det som är viktigt är att visa ärlighet mot mina styrelsevänner.

Sanningen kommer alltid i kapp en och hemligheter kommer fram förr eller senare. Vill man bli en offentlig person då måste man också vara beredd att blotta sig in till hörntänderna. Vara eller inte vara, de är andra som väljer.

Det är alltid lättare att klargöra saker och ting och få en acceptans om man inte far med osanning, det gäller i det politiska livet och i det privata. Ingen är ofelbar, saker och ting går att rätta till. Men ärlighet varar längst.

Vi får väl se vilken skuld Littorin besitter, har han köpt sex så kommer det att uppdagas. Han har blivit dömd av folket och media, är det inte sanning då är det fruktansvärda beskyllningar.


Hur tänker (s) egentligen...

Kategori: Politik

Ganska förvånad läser jag en artikel idag i Borlänge Tidning. Jag funderar inte så mycket på att den här , eller varför supportergruppen har bildats, mer över "innehållet" i styrelsen. Det är för RIA som gruppen har bildats med ett tillhörande plusgironummer. Klart att medmänniskor reagerar när kommunens anslag inte räcker till verksamheten och går in och stöder. De styrande i Borlänge ( S och borgarna) har minskat stödet till RIA och uppenbarligen så räcker inte dessa pengar till verksamheten. Det är ett problem och en del av bidragen kommer från privatpersoner och frivillighet.

I denna supporterklubb valdes som ordförande Barbro Hietala Nordlund, en socialdemokratisk kvinna som varit med i politiken länge med ett uppehåll. Åter tillbaka i rampljuset och står bland de första namn på (s) kommunlista. Även riksdgsmannen Peter Hultkvist (s) ingår i styrelsen. Vad liknar det?
Är det bara jag som tycker att det hela är osmakligt och pinsamt att de själva går in och sätter sin (s) prägel på en verksamhet som de beslutar medel till. Antingen är det dåligt samvete eller så är det dumhet. Att folk vill stödja är jag inte emot på det sättet, men det här är liknar en strategi som gränsar till något som jag kanske inte ska pränta inför er alla. Jag har nämligen lite stil.

Det finns lagstadgat att alla ska ha tak över huvudet, kommunens ansvar är att hysa de som inte har bostad. Många i Borlänge behöver just husrum och ett mål mat. Det Borlänge kommun borde se är att det skulle finnas fler platser så ingen behöver leta en plats i källare eller trappuppgångar.

Det jobb som de frivilliga lägger ner på verksamheten är beundransvärd, och att en supporterklubb växer fram är delvis bra, men den ska inte genomsyras av politiken som har ett dåligt samvete, utan då i så fall av oberoende utan högre poster. Å andra sidan skall det styrande klubba ett anslag som ger verksamheten de verktyg som de behöver i det läget då inte det finns andra alternativ.

Ja hur tänkte ni här?
Kommunens uppdrag verkar inte alls fullbordat och socialdemokratin verkar inte vara tillfreds med sig själva...

Nöjd, glad och taggad...

Kategori: Politik

Hemkommen från Vänsterpartiets 38:e kongress i Gävle. Helt slut, men tillfredställd. Det är alltid en sådan otrolig upplevelse att få tillbringa tre fullspäckade kongressdagar med likasinnade kamrater. Vi gjorde ett grymt bra jobb och röstade så att vi fick in den så viktiga miljön i valplattformen. Ja, några beslut fick ombuden igenom som inte gick i linje med partistyrelsens. Miljö- och klimat är en viktig fråga och jag tycker att det är skönt att folk ser att vi verkligen är ett stort "miljöparti". Arbetstidsförkortning....

Kongressen inleddes med Gävles Symfoniorkester, en sådan otroligt duktig orkester jag satt och häpnade över deras skicklighet. De avslutade med ett eget arr. och en av de mest fantastiska och grymmaste versionen av Internationalen jag någonsin hört. Känslan i deras arr kan faktiskt inte beskrivas, live var den obeskrivlig, jag hittade dock ett klipp, fast inte hela  på YouTube, lyssna och njut så länge det varar. Min förhoppning är att den en dag ska komma ut på en cd. 


 


Kongressfesten bjöd på god underhållning av stå-upp-komikern och estradören Ronny Eriksson. den så jäkla roliga Norrlänningen som får en väl inövad show låta som en monolog av direktpåkomna spontan kommentarer. Hade jag haft löständer då hade dom blåst rätt ur munnen på mej, för ett liknande skrattanfall var det längesedan jag hade. Dansen orkade jag inte vara med på. Föresten så dansar jag som en skit också. Jag varken kan eller vill, dessutom så skämms jag när jag ska dansa. Nej det finns andra som gör det bättre än mej. Jag tog bussen till hotellet för några timmars sömn.

Nu lägger jag ut lite redigerade och oredigeradebilder från kongress och fest, orkar inte mer, jag känner att jag stupar snart. Tack alla kamrater i från alla håll och kanter i sverige, ni har förgyllt min helg och ingett mej mer hopp än någonsin om att vi lyckas att få ett alliansfritt Sverige. Nu ska rövarna bort. Dom har redan ställt till tillräckligt.
Lasse Ohly sjunger Rock`n Roll, någon sångare blir han aldrig...

Christer uppe i talarstolen....i väntan på maten, den vanliga kycklingen...
På söndagen kom Maria och Peter och hälsade på, även Mona kikade förbi...Thomas Ylven, Dalarnas nya ersättare i Partistyrelsen steppade loss...Jag och delegationsledaren Thomas...Det glada dalagänget...Ohly! Håll i hatten vi är på gång....

Godnatt Kamrater, politiken får vila för en stund, även så jag, en ny dag stundar i morgon...