Mia Jäverlings Blogg

"Bättre skjuta rygg, än arm ur led"

Lyft bort mig när jag tappar fotfäste...

Kategori: Politik

När jag bestämde mig för att gå med i ett politiskt parti var min ingång att vara med att förbättra, förändra för människor som inte har det bra eller står utanför. Jag gick inte in för att snabbt få makt, eller sträva efter en politisk karriär. Makten får jag oavsett jag vill eller inte då jag ingår i kommunstyrelse och fullmäktige. Det som är viktigt för mig är att jag aldrig tappar greppet, går över lik för att inta positioner, "konkurrera" om platser och till varje pris vinna. Den dagen jag bara tänker på mig själv i politiken, den dagen jag är strateg och söker vägar för att likt en ångvält roffla åt mig, den dagen kommer inte.
 
Här på min egen blogg, skriver jag om det som jag ser, om saker som händer runt mig. Jag ser en stor egoism, jag ser Stalinism, jag ser fula grepp. Jag ser munkavlar delas ut på möten, jag ser att man köper varandra, fast jag är inte till salu. Och fler än jag kämpar och vill det goda, men tyvärr verkar det inte vara det grundläggande inom politiken. Om man är humanist då är man kanske vek? Är man humanist då beter man sig även humanistiskt mot sina medmänniskor och de runt omkring en. Men just humanism, och medkänsla och visa sitt sköra, det är så man vinner tillit. Man vinner ingenting med egenintresse och vara en politisk stekare, som slår sina kamrater rätt över käften och ber dom hålla tyst.
 
Det finns något idag som glöms i skolor och på utbildningar, i föreningar och det är att jobba i grupp och med grupprocesser. Det är obefintligt. Ju större gruppen är, desto svårare är det när de flesta är desorienterade. Att man jobbar i grupp, betyder att man också tillsammans ska jobba för målet, det handlar inte om vem som har rätt utan i demokratisk ordning ska man tillsammans finna en lösning och en väg till målet. Alla får inte sin vilja igenom. Alla tänker olika, alla har olika erfarenheter, alla har olika livserfarenhet, några är analytiker, några är babblare, någon är problemlösaren, någon vill ha mötesordning, en annan känner sig obekväm. Det är detta som måste lösas. Konsensus. Annars kan inte viktiga beslut fattas. Alla i en grupp har olika normer, motivationer och lojaliteter.
Kommunikationen är en central del i en grupp. Alla i en grupp har roller
 
" Gruppens sju faser

Du har just blivit indelad i en ny arbetsgrupp och ni skall jobba tillsammans under en längre tid, ungefär ett halvår kanske. När du träffar de andra gruppmedlemmarna kanske du är lite fundersam, "Hur ska det gå, kommer min insats att duga, hur är de andra?". Forskare som har gjort studier på hur en arbetsgrupp fungerar menar att en grupp går igenom sju faser.  Bild 7.3.2- grupp av människor

Initialfas . Alla är lite vaksamma och osäkra, men också nyfikna. Man har inga roller i gruppen ännu och vilka regler och normer som skall gälla är oklart.

  1. Smekmånadsfas . Under den här fasen upptäcker man varandra, finner gemensamma intressen, medlemmarna är generösa mot varandra och trivs tillsammans. Här läggs grunden för sammanhållningen. De eventuella konflikter som finns, hålls undan och sopas under mattan. Man mår bra tillsammans.
  2. Vi-fas . Nu bildas en gemensam identitet i gruppen. Man visar gärna utåt att man håller ihop och umgås gärna även på fritiden. Rolltagningen är färdig och mindre grupper i arbetsgruppen bildas. Under den här tiden finns en risk för gruppolarisering. När det handlar om en åsiktsgrupp, kan gruppens gemensamma åsikter förstärkas oerhört mycket. Gruppolariseringen inom en grupp rasister t ex, kan resultera i diverse våldsbrott och en fanatism kring gruppens ideal kan växa fram.
  3. Konfliktfas . Här har man börjat lära känna varandra och upptäckt av vi inte alltid tycker, tänker eller jobbar på samma sätt. Ofta riktas missnöjet med osämja n mot en person som utmärkt sig på något speciellt sätt i gruppen. Man har ett givet mobbingoffer, som man kan rikta all sin vrede mot. Irritationen kan också riktas mot någonting utanför gruppen, t ex arbetsledningen i organisationen. Lär dig mer om mobbing senare i avsnittet.
  4. Platåfas . Nu händer ingenting och gruppen tror sig inte komma någon vart med sitt arbete. Medlemmarna är ofta trötta och har resignerat.
  5. Effektiv fas . Förhoppningsvis kommer man fram till den här fasen, som präglas av effektivitet och intresse hos gruppdeltagarna. Man kommer äntligen någonvart igen! Man har lärt känna varandra och kan nu utnyttja varandras förmågor på ett konstruktivt sätt, utan avund och aggressivitet.
  6. Separationsfas . Nu har gruppen nått sitt mål eller åtminstone är tiden för arbetsinsatsen slut. Man skall gå vidare till andra uppgifter eller gå tillbaka till sitt "gamla vanliga". Det grupparbete som den sista tiden kändes effektivt och bra, skall avslutas och gruppmedlemmarna kan reagera med ilska, glädje eller lättnad.

Källa:http://www.lartecken.se/psykologi_a/psykologi_a_7_3_2.html

 

Jag gillar inte falskhet och jag skulle aldrig försöka manipulera folk att gilla mig, jag kommer aldrig att sälja mig själv för egen vinning. Den dagen ska jag plockas bort Jag har heller inget behov att alla ska bekräfta eller älska mig, för gör jag bara min läxa då är det rent runt mig. Däremot accepterar jag inte att man hittar på och bedömer mig och min kunskap utan att veta vilka erfarenheter och kunskaper jag äger.

Ibland brukar jag säga till de som jag utbildat mig med att det är ofta drygt att kunna läsa personer, jag ser också varför de agerar på ett visst sätt. Ibland kan jag se personens barndom, och vad den präglats av under uppväxten och vad som gör att personen agerar på ett visst vis. Att med magkänsla kunna komma fram till om jag verkligen ska falla för en del personers lismande och lockelser. Min magkänsla litar jag på till 100% och ofta gör jag analyser som jag ibland delar, och ibland inte. För det mesta stämmer dom.

Jag har också som person rätt att besluta mig om jag vill vara nära vän, eller ha ett helt vanligt förhållande. Alla i en grupp kan inte älska varandra. Vissa jobbar man bättre med än andra, fast målet i gruppen är att faktiskt jobba mot målet.

Jag vet i alla fall med mitt engagemang för medkänsla och humanism så kommer jag bra mycket längre än de som spelar falsk. Även om det inte ger stora arvoden, så är det jag som är vinnare. De som spelar falsk förlorar ändå alltid vad det lider.

Karriärism är inte min avdelning, jag flyter hellre runt och gör grovjobbet. Men det är svårt att mata med god vilja när falskheten spelar fel toner.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: